TRENDY- KABELKÁRNA     

JAK NAKUPOVAT

JAK NAKUPOVAT-OBCHODNÍ PODMÍNKY


NEJSEM PLÁTCE DPH.

Objednání zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky kupujícím. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, které obdrží kupující na svůj e-mail.

Potvrzení objednávky

Přijetí objednávky je kupujícímu potvrzeno e-mailem.

Zrušení objednávky

Objednávku lze kupujícím zrušit do momentu jejího odeslání, a to písemně na e-mail  či telefonicky.

Dopravné

Objednané zboží je zasláno Českou poštou jako doporučený balíček nebo balík s udanou cenou.Nabízím také možnost osobního převzetí v Praze nejlépe na Karlově náměstí.

Balík do ruky-160 Kč

Balík na poštu-160Kč

Doporučená zásilka 39 Kč-70 Kč

Cenný balík/při platbě předem/ -100 Kč

Cenný balík + dobírka-152 Kč

Balné

Balné ani jiné podobné poplatky nikomu neúčtuji.

Dodací lhůta

Všechno zboží zasílám druhý den po připsání peněz na můj bankovní účet.Dobírky odesílám také druhý den po objednání zboží.

Nepřevzetí zboží

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Poslední dobou se množí nevyzvedávání dobírek, proto jsem nucena stejně jako ostatní e-shopy zahájit opatření proti tomuto jednání. 
Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku.

Prosím pokud si nechcete nic koupit,tak na nic neklikejte.Po odeslání zboží Vám zašlu e-mail,kde bude uvedeno podací číslo zásilky.Na stránkách České pošty je SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK,tam zadáte toto podací číslo a zjistíte,kde se Váš balíček zrovna nachází.Ne všichni pracovníci ČP pracují tak,jak by pracovat měli.Často se bohužel stává,že pošťák zapomene zazvonit na Váš domovní zvonek a rovněž zapomene vhodit do Vaší domovní schránky OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ZÁSILKY.Vy pak marně čekáte na balíček a pochopitelně netušíte,že ho máte uložený na ČP.Mně se pak balíček vrátí zpět jako nevyzvednutý.

Výměna zboží

Nepoužité a nepoškozené zboží může být vyměněno za jiný druh zboží. Zboží je nutno zaslat doporučeným balíkem na adresu prodávajícího,která je uvedená na balíčku.. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující /poštovné/.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.89/2012 odstoupit písemnou formou od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pak musí být splněny podmínky, za nichž mohou být vráceny peníze.Za dalších 14 dnů od tohoto odstoupení musí kupující toto zboží odeslat na adresu internetového obchodu.Odstoupení od kupní smlouvy-formulář bude kupujícímu zaslán spolu s potvrzením objednávky.Tento formulář kupující vytiskne,vyplní a odešle spolu se zbožím zpět na adresu internetového obchodu.

Podmínky pro vrácení finanční částky:

 1. zboží musí být kompletní, nepoškozené, nepoužité bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, schopné dalšího prodeje.
 2. Pokud se nám zboží nevrátí kompletní, například budou chybět visačky, originální obal atd, máme právo si z hodnoty odečíst částku nutnou k uvedení zboží k jeho dašímu prodeji.
 3. odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne jejího obdržení
 4. ve vrácené zásilce musí být přiložen originál nebo kopie nákupního dokladu ke zboží,
 5. ve vrácené zásilce musí být přiloženo písemné Odstoupení od kupní smlouvy,jméno,adresa a případně číslo účtu na který bude vrácena finanční částka za zakoupené zboží.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy může být též zasláno doporučenou poštou.
 7. dále je nutné předem na tuto situaci upozornit e-mailem či telefonicky a to z důvodu,že se množí uložení zásilek na České poště bez vhození Oznámení o uložení zásilky a potom se zbytečně vrací zásilky zpět odesilateli.
 8. (1)
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky
  včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným
  způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným
  způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou
  další náklady.
  (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný,
  než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel
  spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
  nabízenému způsobu dodání zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží  zašle Prodávající peníze za zboží převodem na bankovní účet kupujícího, a to nejpozději do 14 ti  dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Reklamace a záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zářuční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu). Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Postup při reklamaci:

 1. Kupující informuje prodávajícího telefonicky nebo e-mailem,
 2. Kupující zašle zboží doporučeným balíkem na adresu prodávajícího s uvedením důvodu reklamace,
 3. reklamace musí být vyřízena  do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží,
 4. v případě opravněné reklamace nese náklady za dopravu prodávající, v případě neoprávněné reklamace platí náklady kupující.

Závěrečná ustanovení

Tyto výše uvedené podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách www.trendy-kabelkárna.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených  podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.trendy-kabelkarna.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Ochrana osobních ůdajů

Prohlašujeme,že se přizpracování osobních údajů řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Zákazník má kdykoliv právopožádat o vyřazení svých údajů z databáze,popřípadě upravit ůdaje o své osobě.

K mimosoudnímu  řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je od února 2016 příslušná ČOI se sídlem Štěpánská 15,Praha 2,IČ 000 20 869.

 

Upozornění:barva výrobku nemusípřesně odpovídat vyobrazení.Rozdíl může být způsoben  technikou fotografování nebo typem vašeho monitoru.